gigagroen lab overall

Paasactie Turkije-Syrië

Pasen is een feest van licht. Het licht dat schijnt na een donkere periode.

In de door aardbeving getroffen gebieden in Turkije en Syrië maken mensen op dit moment donkere tijden mee. In samenspraak met de ouderraad en de leerlingenraad wilden wij graag bijdragen aan de opbouw en hulp van die gebieden om zo een lichtje te kunnen zijn voor deze mensen. Dit hebben de leerlingen gedaan door zakjes paaseieren en paastakken te verkopen. 

 

 

 

 

De actie was een zeer groot succes!

 

Wat mooi om te zien dat er, door medewerking van de ouderraad en andere hulpvaardige mensen, door onze leerlingen, het team en de ouders een heel mooie bijdrage is geleverd aan de wederopbouw van de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. De kinderen hebben een mooie en belangrijke levensles geleerd: zij kunnen - hoe jong ze ook zijn - een betekenisvolle bijdrage leveren als volwaardige wereldburgers. Samen maken wij een betere wereld!

 

Het uiteindelijke bedrag dat wij met z’n allen hebben opgehaald voor dit mooie goede doel is geworden:

€ 3.487,14 !!

Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar giro 555.

Wij willen al onze ouders en kinderen bedanken voor de inzet en hulp voor deze hartverwarmende actie!