klimaat wand kleuterspeelzaal

Vakantierooster

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021

 

Vakanties 2020-2021

Datum

 Zomervakantie

 Za 4 juli 2020 t/m zo 16 augustus 2020

1e schooldag: maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

Za 10 oktober t/m zo 18 oktober 2020

Kerstvakantie

Vrij 18 december 2020 t/m zo 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

Za 20 februari t/m zo 28 februari 2021

Goede Vrijdag

Vrij 2 april 2021

 2e Paasdag

Ma 5 april 2021

 Koningsdag

Di 27 april 2021

Meivakantie

Za 1 mei t/m zo 16 mei 2021

Hemelvaart

Zit in meivakantie

 2e Pinksterdag

Ma 24 mei 2021

Zomervakantie

Vrijdagmiddag 9 juli t/m zo 22 augustus 2021
1e schooldag: maandag 23 augustus 2021

 

Vrije dagen:

Iedereen hele dag vrij

 

Vrijdag 18 september 2020
Woensdag 30 september 2020
Maandag 

19 oktober 2020

Maandag

23 november 2020

Vrijdag

8 januari 2021

Woensdag

3 februari 2021

Woensdag

10 maart 2021: gaat niet door! Kinderen naar school tot 12:30 uur

Woensdag

23 juni 2021

 

 

Vrijdag

9 juli 2021: 's middags iedereen vrij!

 


Schoonmaakdag/ groep 1 t/m 4 hele dag vrij

Maandag       5 juli 2021


Onder voorbehoud van wijzigingen.