hele plein allen onherkenbaar

Vakantierooster

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2022-2023

 

Vakanties 2021-2022

Datum

Zomervakantie 2022

Maandag 18 juli 2022 t/m vrijdag 26 augustus 2022                

1e schooldag: maandag 29 augustus 2022

Herfstvakantie

Ma 17 oktober t/m vrij 21 oktober 2022

Kerstvakantie

Vrij 23 december 2022 t/m vrij 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

Ma 27 februari t/m vrij 3 maart 2023

Goede Vrijdag

Vrij 7 april 2023

2e Paasdag

Ma 10 april 2023

Koningsdag

Donderdag 27 april 2023 (Zit in meivakantie)

Meivakantie

Ma 24 april t/m vrij 5 mei 2023

Hemelvaart

Do 18 mei t/m vrij 19 mei 2023

Pinksteren

Vrij 26 mei t/m dinsdag 30 mei 2023

Zomervakantie

Maandag 24 juli 2023 juli t/m vrijdag 1 september 2023
1e schooldag: maandag 4 september 2023

 

Overige vrije dagen:

*maandag 17 juli 2023: schoonmaakdag, groepen 1 t/m 4 zijn vrij


Studiedagen/ alle leerlingen hele dag vrij
*vrijdag         16 september 2022

*maandag      26 september 2022

*vrijdag         14 oktober 2022

*vrijdag         16 december 2022

*maandag      13 februari 2023

*maandag       06 maart 2023

*maandag       03 juli 2023

 

 

Onder voorbehoud van wijzigingen.