klimaat wand kleuterspeelzaal

Schoolleiding en ondersteuning

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolleiding en ondersteunende medewerkers.

directie

  meester Chris

Interne begeleiding

juf Irma 


juf Irene

 

Administratie

Nicole Blom

Meer- en hoogbegaafden

     juf Loes

 Begeleiding
 stagiaires

   juf Liesbeth

gymleerkracht


juf Remke

Kindercoaching

juf Trude en juf Annemiek

handvaardigheid

 juf Cornelieke

conciërge

 Ahmed Benali

website

Klaas Lamminga