hele plein allen onherkenbaar

Plan on a page/ Jaarplan

 

Alle scholen binnen onze stichting maken ieder jaar een “Plan on a page”. Op dit plan vindt u onze visie, onze missie, onze kernwaarden, onze ontwikkelthema’s en onze leidende filosofie. Eigenlijk is dit ons jaarplan op één A-viertje.

 

De onderdelen op dit plan zijn op- en vastgesteld met en door het team van de school. De onderdelen: visie, missie, kernwaarden en leidende filosofe worden eens in de vier jaar door het team onder de loep genomen en, indien nodig, aangepast en opnieuw vastgesteld. Dit zijn de lange termijn onderdelen van dit plan.

Het onderdeel “ontwikkelthema’s” omvat de verbeterdoelen die wij jaarlijks vaststellen. Deze worden ingebracht door het team en door de schoolleiding. Dit onderdeel wordt per jaar vernieuwd. De uitwerking van deze ontwikkeldoelen vindt u in ons onderwijskundig jaarplan, zie hieronder.