hele plein allen onherkenbaar

Vakantierooster 2023-2024

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2023-2024

 

Vakanties 2023-2024

Datum

 Zomervakantie 2023

Maandag 24 juli 2023 t/m vrijdag 1 september 2023.                 

1e schooldag: maandag 4 september 2023

Herfstvakantie

Ma 23 oktober t/m vrij 27 oktober 2023

Kerstvakantie

Vrij 22 december 2023 t/m vrij 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Ma 19 februari t/m vrij 23 februari 2024

Paasvakantie incl. Goede Vrijdag

Vrij 29 maart t/m vrijdag 5 april 2024 (4 en 5 april zijn studiedagen)

Meivakantie

Ma 29 april t/m vrij 10 mei 2024 (incl. bevrijdingsdag en Hemelvaart)

2e Pinksterdag

Ma 20 mei 2024

Zomervakantie

Donderdag 18 juli 2024 vanaf 12:00 uur t/m vrijdag 30 augustus 2024
1e schooldag: maandag 2 september 2024

 

Overige vrije dagen:

*vrijdag 22 december 2023     : vrij (zie ook Kerstvakantie)

*vrijdag 19 juli 2024               : inpakdag 2e verbouwing, iedereen vrij


Studiedagen/ alle leerlingen hele dag vrij

Woensdag 4 oktober 2023

Groep 3 heeft kamp, andere groepen vrij

Maandag 30 oktober 2023

Studiedag, iedereen vrij

Maandag 8 januari 2024

Studiedag, iedereen vrij

Woensdag 14 februari 2024

Studiedag, iedereen vrij

Maandag 26 februari 2024

Studiedag, iedereen vrij

Donderdag 4 april 2024

Studiedag, iedereen vrij (zit in Paasvakantie)

Vrijdag 5 april 2024

Studiedag, iedereen vrij (zit in paasvakantie)

Dinsdag 18 juni 2024

Studiedag, iedereen vrij

 

 

Onder voorbehoud van wijzigingen.