hele plein allen onherkenbaar

Vertrouwenspersoon

Hallo allemaal,

 

Ik ben Monique Kraak- Quist. Ik ben als onderwijsassistente begonnen en na het behalen van mijn PABO-diploma als leerkracht binnen het cluster IV onderwijs, het zeer speciaal onderwijs. Ik heb veel gezien, gedaan en geleerd en ik moet eerlijkheidshalve vertellen, dat het zien, doen en leren zeker blijft doorgaan. 

Mijn belangstelling heeft altijd gelegen bij veiligheid, vertrouwen, zorg en waar mogelijk meedenken, bijspringen, helpen, opvangen en begeleiden.

 

In 2011 ben ik op de 3Sprong begonnen als leerkracht. Ondertussen heb ik in bijna alle groepen gewerkt en ben ik druk bezig met allerlei dingen en taken rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen 3Sprong. Ik werd eind schooljaar 2022 gevraagd om de rol van vertrouwenspersoon binnen de 3Sprong op mij te nemen. Daar heb ik even over nagedacht of dat past bij mij en ja op gezegd.

 

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk leerlingen, collega’s en ouders te ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk- en/ of leeromgeving.

 

Ouders, collega’s en kinderen kunnen bij mij terecht als ze een klacht hebben over ongewenst gedrag.

We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van het ervaren van onveiligheid, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Mijn advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenste gedrag vertoont. Bespreek het ook met de leerkracht en/of directie. Mochten de gesprekken geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kunt u ook bij mij terecht. We hebben telefonisch contact of we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Ik luister naar uw verhaal en we kunnen samen de verdere stappen bespreken. Weet dat u de regie houdt. Ik onderneem geen stappen zonder overleg.

 

Ik werk op maandag tot en met donderdag. Heeft u mij nodig, dan ben ik het beste te bereiken via het volgende e-mailadres: m.kraak@scpo-lelystad.nl 

Ik hoop dan samen te kunnen zoeken naar en te werken aan een mogelijke oplossing.