hele plein allen onherkenbaar

Informatie vanuit de school

De school probeert u als ouders zo volledig mogelijk te informeren over het doen en laten van de school en de klassen. Vanwege de grootte van de school is dit constant een punt van aandacht voor ons. Helaas gebeurt het nog wel eens dat niet alles bij de belanghebbenden terechtkomt. Om dit zoveel mogelijk te bereiken is het nodig dat wij dit zo goed mogelijk organiseren en dat u op de hoogte bent hoe wij dit organiseren.
Daarom hieronder de manieren waarop wij als school u proberen op de hoogte te houden.
Informatie over en vragen vanuit de school kunt op de volgende manieren ontvangen:

1. Via de site. Belangrijke brieven worden op de homepage van onze site gepubliceerd.

2. Via de schoolkrant. Zie kopje 3klank. Ook deze wordt op de site gepubliceerd.

3. Via de mail: het is dus van groot belang dat uw e-mailadres up to date is. Wijzigingen kunt u
    doorgeven via een formulier.

4. Via een brief aan uw zoon of dochter. Deze wordt op vrijdag meegegeven. Een uitzondering
    hierop kan zijn wanneer het om korte termijn veranderingen gaat.

NB.: Het is dus van groot belang dat u regelmatig uw mail controleert of kijkt of uw zoon of dochter een briefje in de tas heeft.

5. In noodgevallen kan het zijn dat u telefonisch wordt benaderd.

6. In de school hangen bij de groepen prikborden. Ook hier staat regelmatig informatie op.