hele plein allen onherkenbaar

Vakantierooster 2024-2025

De directie mag slechts één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties om, voor ten hoogste tien dagen of twee schoolweken. Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar nadat hij/zij de directie van de school heeft gehoord. Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u onder de tab 'verzuim en verzuimformulieren'.
Schoolvakanties en vrije dagen 2024-2025 

 

 

1e schooldag 2024 

Ma 2 september 2024 (behalve gr 1-4!) 

Herfstvakantie 

Ma 28 oktober t/m vrij 1 november 2024 

Kerstvakantie 

Ma 23 december 2024 t/m vrij 3 januari 2025 

Voorjaarsvakantie 

Ma 17 februari t/m vrij 21 februari?2025 

Goede Vrijdag 

Vrij 18 april 2025 

2e Paasdag 

Ma 21 april 2025 

Meivakantie 

Ma 21 april t/m vrij 2 mei 2025  

Bevrijdingsdag 

Ma 5 mei 2025 

Hemelvaartsdag 

Do 29 t/m 30 mei 2025 

2e Pinksterdag 

Ma 9 juni 2025 

Zomervakantie 

Vrij 11 juli 2025 om 12:00 uur t/m vrijdag 22 augustus 2025 
1e schooldag: maandag 25 augustus 2025 

 

Overige vrije dagen en studiedagen: 

 

*ma 2 september 2024   : extra vrij voor gr 1 t/m 4 i.v.m verbouwing 

*woe 9 oktober 2024      : studiedag, iedereen vrij 

*woe 23 oktober 2024    : studiedag, iedereen vrij 

*di 26 november 2024    : studiedag, iedereen vrij 

*vrij 20 december 2024  : iedereen vrij 

*vrij 7 februari 2025       : studiedag, iedereen vrij 

*ma 24 februari 2025     : studiedag, iedereen vrij 

*do 5 juni 2025              : studiedag, iedereen vrij 

*ma 7 juli 2025              : schoonmaakdag, groep 1-2 om 12:00 uur vrij 

*vrij 11 juli 2025            : laatste schooldag, iedereen om 12:00 uur vrij 

 

Onder voorbehoud van wijzigingen.