hele plein allen onherkenbaar

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR behartigt de belangen van kinderen, het personeel en de ouders/verzorgers. Dit doet de MR door mee te denken en beslissen over het beleid van school (zie voor de onderwerpen bij downloads de jaarplanning. De MR komt zo'n 6 tot 8 keer per schooljaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:
 

Lerarengeleding:

          Sandra Stouwdam

          Corine Kruiter

 

 

Oudergeleding:

          Jeroen Blonk
          Anita Smit

          Teun Pennings

 

Jeroen Blonk

Voorzitter

Anita Smit

 

Wie ben ik? Mijn naam is Anita Smit-Engelgeer, getrouwd met Gert en hele trotse moeder van Bo en Nora. Bo is dit schooljaar gestart op het VO en Nora zit in groep 7

MR-lid zijn is een serieuze taak, het is niet iets, dat je er maar gewoon even bij doet!

Je praat/beslist mee over o.a. de onderwijskundige doelstellingen, over beleid, de begroting. 

Als MR-lid, krijg ik de kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en groei van de 3Sprong. Ik wil graag samen met de verschillende betrokkenen de voor en tegens afwegen, zodat er een beslissing genomen wordt, die gericht is op het nog verder verbeteren van de schoolomgeving van onze kinderen. 

En ouders zijn dé ervaringsdeskundigen als het op schoolzaken aankomt, nietwaar? 

Door mijn werk als senior consulent leerplicht/RMC ben ik heel nauw betrokken bij het onderwijs, hier hoor ik de ervaringen van ouders, kinderen/jongeren en scholen. Ik weet wat er speelt in het onderwijs, deze kennis kan ik heel goed gebruiken binnen de MR. Daarnaast loop ik als ouder, al heel wat jaren mee bij de 3 Sprong en heb ik veel gezien en gehoord. 

Heb je nog vragen of wil je nog meer van me weten, aarzel dan niet om me aan te spreken op het schoolplein.

 

Groetjes

Anita

 

 

 

Teun Pennings

Tekst volgt nog.

 

De MR is bereikbaar via mr.3sprong@scpo-lelystad.nl

Hieronder vindt u enkele documenten met betrekking tot de Medezeggenschapsraad.

 

Reglement MR SCPO Lelystad CBS 3Sprong

 

Jaarplanning

 

Aftredingsrooster

 

 

Hieronder vindt u de notulen van het huidige schooljaar 2021-2022

 

Notulen 07-02-2022

 

Notulen 20-12-2022

 

Notulen 1-11-2021 

 

Notulen 13-09-2021

 

 

Notulen schooljaar 2020-2021.

 

Notulen 17-05-21

 

Notulen 22-03-21

 

Notulen 25-01-21

 

Notulen 07-12-20

 

Notulen 26-10-20

 

Notulen 31-08-20

 

Notulen schooljaar 2019-2020

 

Notulen 22-06-2020

 

Notulen 25-05-2020

 

Notulen 23-04-2020

 

Notulen 27-01-2020

 

Notulen 09-12-2019

 

Notulen 28-10-2019

 

Notulen 02-09-2019

 

Notulen 02-07-2019

 

Notulen schooljaar 2018-2019

 

Notulen 13-05-2019

 

Notulen 25-03-2019

 

Notulen 17-12-2018

 

Notulen 29-10-2018

 

Notulen 02-07-2018 

 

Notulen schoolljaar 2017-2018

 

Notulen 14-05-2018

 

Notulen 19-03-2018

 

Notulen 29-01-2018